Yhdistys

Hallitus, historia, liittyminen, säännöt

Valtakunnallisesti toimiva Konepajamiehet ry on valtakunnallisesti konepajatekniikan ja siihen läheisesti liittyvillä tekniikan aloilla toimiva yhdistys, joka edistää jäsenkuntansa ammattiin liittyvän tiedon hankintaa sekä toimii konepajateollisuuden, opetustoimen ja teknisen kaupan eri tehtävissä työskentelevien henkilöiden yhdyssiteenä.


Turun paikallisosasto on perustettu 1967. Toiminta-alueemme on Varsinais-Suomi ja osin Satakunta. Paikallisosaston jäsenmäärä on hieman alle 200.


Toimintamme luo erinomaiset puitteet ja mahdollisuudet henkilökohtaisten suhteiden luomiseen paikalliseen teollisuuteen, oppilaitoksiin ja alalla toimiviin konepajamiehiin. Lisäksi tutustumme muidenkin alojen toimintaan ja henkilöstöön.